2018-06-01T14:14:24Z

【JavaScript】オブジェクト要素の変数名を取得する

元々、オブジェクト内の関数の変数名を取得するために作成したものです。

/**
 * オブジェクト要素の変数名を取得
 * @param {Object} obj - オブジェクト
 * @param {*} val - 要素
 * @return {(string|null)} 変数名
 */
function getVariableName(obj, val) {
 var ret = null;
 for (var key in obj) {
  if (obj.hasOwnProperty(key)) {
   if (obj[key] === val) {
    ret = key;
    break;
   }
  }
 }
 return ret;
};
 コメントを書く